Louhi ja Louhikäärmet tekstin on kirjoittanut siskoni(louhen tarinat blogi). Sillä Louhet Planeetta 13:toista on siskon keksimät ja siskolla on henkilö nimeltään Mondra, joka on Louhi. Tosin Louhet on keksitty varsinaisesti jälkikäteen ja ne on sitten sovitettu mutkattomasti Planetta 13 historian alkuun, mikä oli jo kirjoitettu ennen Louheja.


Louhi ja Louhikäärmeet

Louhet syntyivät kahdesta alkukäärmeestä, jotka Jumalat loivat itselleen seuraksi.

He ovat suoria jälkeläisiä ja elivät tuhansia vuosia keskenään ja vasta ihmislajin kehittyessä, alkoivat kiinnostua muista olennoista.

Louhet olivat suuria ja monimuotoisia olentoja, joista louhikäärmeet syntyivät ja sitä kautta lohikäärmeet, joten voimme puhua Louhista lohikäärmeen näköisinä.

Louhet eivät edustaneet tarkkaan mitään voimaa, vaan hallitsivat sitä omaksi edukseen ja voimantasapainon ylläpitämiseksi.

Alkuperäisplaneetalla ja aurinkokunnassa Louhet kiinnostuivat ihmisten seurasta ja heidän tavoista, jolloin muutama Louhi muuttui heidän kaltaisikseen ja laskeutuivat taivaista ihmisten tykö.

Louhet toisessa aurinkokunnassa, joista on vajavaista tietoa, pysyivät puhtaana veriportaana*.


Louhi planeetallamme

Louhet laskeutuivat ihmisten pariin ja oppivat heidän tapojaan ja opettivat Louhivoimia, syntyi taikuus planeetalle. Muutama Louhi risteytyi näin ihmisten kanssa ja syntyi uusia eläinmuotoja.

Louhi miehenä ja ihminen naisena, syntyi Louhikäärmeet, jotka synnyttivät lohikäärmeitä. Näin sai alkunsa puhdas lohikäärme, jolla ei ollut ihmismieltä ja villiintyi planeetallamme, näistä polveutui myöhemmin omaksi lajikseen salamanterit.

Louhi naisena ja ihminen miehenä, syntyi joko puhdas Louhi tai Louhiverinen ihminen, joista polveutuivat eri magioiden tyypit.

Louhikäärmeet jaottuivat jo eri voimaryhmiin ja sitä kautta levittivät oppia maailmalle ja eri kansakuntiin.

Louhikäärmeet toivat Louhien ja ihmisten keskuuteen lajien huonoja puolia ja saivat olennot sotimaan keskenään ja risteytymään uudenlaisiin voimiin, Demoneihin.

Yhdestä mustasta Louhikäärmeestä ja Demonista syntyi puhdas Varjo.

Metsästäjien aikakautena Louhet vetäytyivät kuolevaisten luota ja palasivat taivaalle, Louhikäärmeet ja heidän jälkeläiset jatkoivat maailmaan levittäytymistä ja sekoittumista, joten Louhiveri katosi ajan myötä ja Magian aikana Louhi voima vietiin ahneesti ja melkein kokonaan, Louhet katosivat lopulta planeetalta, mutta ei ole tietoa hävisivätkö kokonaan.


Louhi toisella aurinkokunnassa

Tämän toisen aurinkokunnan Louhi, on yksi alku Louhista ja näin ”kokosi” itselleen oman planeetan ja tullessaan sinne toi mukanaan olentoja. Louhi pysyi puhtaana ja vahvana tässä suvussa ja veriporras ei muuttunut. Tälle planeetalle syntyi vain joko puoli Louhija eli Louhikäärmeitä tai tyystin lohikäärmeitä.

Kun planeetalle syntyi ensimmäisen Louhen ikääntyessä uusi mahdollinen Pää Louhi, maailma tuhoutui auringon kuoltua ja tämä uusi Louhi sinkoutui avaruuteen, saapuen tuntemallemme planeetalle.


Louhien veriporras eli verenperintö

Louhien verenperintö luokitellaan veriportaikolla.

Portaikon ylin porras on Louhet ja siitä seuraava on Louhikäärme ja Louhiveriset, lohikäärme, puoli lohikäärmeet ja lohikäärmeveriset.

Taulukossa 1 porras Louhi, 2 ½ Louhikäärme ja 2 2/2 Louhiverinen, 3 lohikäärme, 4 puoli lohikäärme ja 5 lohikäärmeveriset. Salamanterit kuuluvat 3 portaan alahaaraan ja Varjo on 2 portaan haara.


Ulkonäkö

Louhet olivat väriltään valkoisia tai mustia, väri muunnoksia tuli kun Louhi risteytyi ihmisen kanssa.

Tästä värijakautumasta on merkki valkoiset ja mustat lohikäärme klaanit.

Alkulouhet olivat kookkaita ja lohikäärmeen omaisia suuria ja ylväitä olentoja, Heidän suurin korkeus oli suurimmillaan 13 metriä maasta otsaan ja pienimmillään 9 metriä. Louhet olivat siivettömiä tai siivellisiä olentoja, heidän ulkomuotonsa koostui omista mieltymyksistä, mutta jo Louhikäärme portaassa ulkonäkö vakiintui. Louhien suomupeitettä tai turkispeitettä koristi kehosta kasvavat jalokivet ja jalometallit. Höyhensiipiset Louhet olivat yleisempiä kuin nahkasiipiset, turkin ja suomupeitteen laajuus vaihteli asuinpaikan ja niiden pesäpaikkojen olosuhteiden mukaan.


Lisääntyminen

Louhet lisääntyivät vain tarvittaessa ja silloinkin he munivat munan tai kaksi ja kasvattivat sitä ja opettivat sille tietoja, kunnes rikkoivat munan oikealla kehityksen tasolla. Louhet pystyivät muokkaamaan suurilta osin poikastensa ulkonäköä kuoreen kirjoitettujen riimujen avulla.

Lisääntyminen muuttui Louhien risteydyttyä, silloin synnytettiin yksi tai kaksi elävää poikasta tai munittiin yhdestä kolmeen munaa ja kasvatettiin ne tiettyyn pisteeseen ja ne kuoriutuivat itsekseen. 

Louhien lisääntymien poikkesi toisessa aurinkokunnassa, siellä Louhiveriset poikaset kasvatettiin monta vuotta munassa ja kuoriututettiin sopivalle hetkelle ja riippuen, syntyikö puolilouhi vai lohikäärme, tehtiin voimien kuoriutuminen. Voimien kuoriutumisessa louhiverinen saa voimansa, louhiveriselle tehdään uudet kuoret ympärille ja Louhi herättää riitillä voimat esiin. 


Louhikruunu

Louhilla oli omiensa parissa, ennen heidän kiinnostusta ihmisiin, kuninkaallisia.

Kuninkaallisilla Louhilla oli päänsä päällä tuliset kruunut kuvaamassa Heidän asemaansa, kruunujen ulkomuoto ja liekkien väri mukautui heidän ulkonäköönsä ja voimiinsa. Risteytyksien jälkeen kruunut tulivat kuvaamaan Heidän puhdasverisyyttä, mitä suurempi ja näyttävämpi oli kruunu, sitä ylempänä oli olento veriportaassa Louhien jälkeen.


Louhi nykyään

Tiettävästi puhtaita Louhi ei ole enää ja puoliverisetkin on kadonnut, suuri enemmistö on nykyään lohikäärmeillä ja niiden puoliverisillä jälkeläisillä. Maailman kirjoissa Louhista puhutaan lohikäärmeinä, Louhien oletetun taruston mukaan, niistä puhutaan enää vain tarinoissa tai historian alkupetoina.

Ainoastaan toiselta aurinkokunnasta saapunut Mondra on puhdas Louhi ja Galeb, Hänen veljensä, on Louhikäärme eli puolilouhi.

Mondra: Louhi, joka on omaksunut itseensä timantin ja puhtauden ja valon voiman, mutta on nykyään hallitseva Louhien vanhat voimat. Antamalla vertansa, voi antaa Louhivoimiaan tai muuttaa jopa lohikäärmeen Louhiveriseksi eli toisen portaan Louheksi.

Galeb: Louhiverinen, joka hallitsee elementit, äitinsä verilinjan ansiosta. (Heidän äitinsä oli elementtaari)


Muita nimityksiä

Louhikansa

Taivas Lohikäärmeet

Jumal olennot

Muinaiset

Titaanit

Taikamaljat (Maagikkojen valtakaudella, kirjoituksiin merkattu nimitys)


Taivas Lohikäärmeitä käytän yhdessä kirjoitus vaiheessa olevassa tarinassani :3 Kun suunniteltiin hiukan Louhen merkityksiä tarkemmin siskon kanssa niin siitä tarinasta sisko otti tuon Taivas Lohikäärme jutun yhdeksi nimitykseksi, sillä tarinassani pähenkilö on Louhi.